V září 2021 rozšiřuje společnost SoPHIS a.s. své aktivity v oblasti stravování převzetím dosud konkurenčního stravovacího systému MISOcz.

Stravovací systém MISOcz (Jídelna) využívá v ČR velké množství základních a mateřských škol, domů seniorů i dalších zákazníků.

SoPHIS přebírá stravovací systém MISOcz včetně zákaznického kmenu. Od 1.9.2021 poskytuje zákazníkům servis tak, aby mohli systém nadále provozovat k plné spokojenosti.
Podpora k programu Jídelna je dostupná

  • na emailu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • na tel. 702 154 954
  • během září 2021 bude pro zákazníky zřízen účet na helpdesku a následně bude provedena distribuce přístupových údajů do helpdesku.

Stránky www.misocz.cz zůstávají v provozu a obsahují podrobné informace o systému pro potenciální zájemce i novinky pro uživatele systému.

Společnost SoPHIS a.s. přebírá sevis i vývoj IS MISOcz. SoPHIS a.s. plánuje systém dále rozvíjet, protože je cílen na jiný segment než stravovací systém DoctIS, který SoPHIS vyvinul a provozuje. Stravovací systém DoctIS je robustnější, zvládá obsloužit velké počty strávníků v těch nejkomplikovanějších provozech jako jsou nemocniční zařízení.
Jídelna je systém jednodušší, který je cenově dostupnější a pro mnoho provozů tou nejlepší volbou v ČR.

 

Stručné informace o systému Jídelna:
Základem stravovacího systému MISOcz je programový balík Jídelna. Program Jídelna pro Windows obsahuje skladovou evidenci s možností sledování kalkulací nákladů, vyhodnocení spotřebního koše, evidenci přijatých i vydaných faktur, jídelníček, normování jídel, vyhodnocení alergenů, evidenci strávníků s možností přihlašování jídel a sledování plateb jak pro jednotlivé i hromadné strávníky, platební deník, mnoho různých tiskových výstupů. Volitelným modulem je internetové objednávání stravy.
Program je určen pro neplátce i plátce DPH.
Software pracuje pod operačními systémy Windows XP, 2000, Vista, Windows 7, Windows 8 a Windows 10.

 

Jidelna Objednávání

 

MISOcz obsahuje i jiné moduly než stravovací systém, jako např. řešení pro elektronické provádění inventur. I tyto moduly přebírá SoPHIS a.s.

Tým SoPHIS a.s. bude poskytovat zákazníkům komplexní podporu při provozování a věříme, že budete s našimi službami spokojeni.

V souvislosti s blížícím se datem účinnosti normy (General Data Protection Regulation) si dovolujeme oznámit, že náš software je souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR).

 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, anglicky General Data Protection Regulation (odtud zkratka „GDPR“), celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, je novou celoevropsky přímo závaznou komplexní právní regulací, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů. GDPR nabývá účinnosti 25. května 2018.

 

legislation GDPR

 

Ministerstvo zdravotnictví připravilo publikaci pro implementaci Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) do resortu zdravotnictví.

 

Metodika implementace GDPR ve zdravotnictví

 

 

Zákazníci vyžadují stále větší a přesnější přehled nad tokem materiálů, vyváří se tak snaha propojit dokumenty (zejména faktury) ze spisové služby k obchodním případům ke skladové evidenci. V ideálním případě by měl mít manažer přehledně k dispozici veškeré dokumenty (smlouvy, objednávky, dodací listy, předávací protokoly, cenové nabídky, příjemky, výdejky atd.) týkající se dané firmy.

Systém DoctIS toho spojení a přehlednou archivaci dokumentů umožňuje. Faktury za využití OCR navíc páruje automaticky a umožňuje jejich snadné prohledávání.

Na různých úrovních implementujeme schvalování a kontrolu nákupního procesu: žádanka z oddělení, objednávka od dodavatele, potvrzení korektního dodacího listu, kontrola cen na faktuře oproti objednávce a rámcové smlouvě, odsouhlasení faktury.

Samozřejmostí je automatické odeslání anonymizovaných objednávek nad 50.000Kč bez DPH do Registru smluv bez nutnosti dalšího zásahu uživatele.

 

dokumentace 

 

V modulech pro lékárnu plně podporujeme technologii ověřování pravosti léčivých přípravků.  "protipadělková směrnice"

 

Účelem protipadělkové směrnice má být ochrana pacienta minimalizací možnosti vstupu padělaných léčivých přípravků do distribučního řetězce v celé Evropě. Umožňuje výrobcům, velkoobchodníkům a dalším distributorům ověřit pravost léčivého přípravku, identifikovat jednotlivá balení a zkontrolovat, zda nedošlo k poškození obalu léčivého přípravku. Každý léčivý přípravek bude označen 2D kódem "GS1 a snímání bude probíhat 2D čtečkami které již dnes nachází ve standardní výbavě lékáren v souvislosti se zavedením e-receptu. 

 

 

 

Výsledek obrázku pro fake drug

Za podpory dotačního programu Evropské unie, který jsme zahájili v srpnu 2015, dochází k výraznému zdokonalení modulů Centrální sterilizace a Operační sály. Tyto úpravy jsou nyní postupně zpřístupňovány zákazníkům.

Mezi zajímavé úpravy patří například dekontaminace nástrojů. V praxi se nejen z organizačních důvodů stává, že nástroje jsou v dekontaminačním roztoku déle, než je stanovená doba expozice, čímž je nástroji výrazně zkrácena jeho životnost. Systém DoctIS umožňuje zaznamenání začátku a konce doby dekontaminace nástroje, čímž je možné vytipovat problémová místa v nemocnici a zajistit jejich nápravu.  Mezi první příznaky špatného procesu dekontaminace patří odlišná životnost nástrojů na různých odděleních. Proces kontroly dekontaminace není v České republice povinný, avšak je vysoce doporučovaný.

Při předcházení poškození nástrojů při dekontaminačním procesu se taktéž uplatňuje evidence nástrojů, které je dosaženo označením každého nástroje pomocí Datamatrix kódu. Označení kódy Datamatrix již není v dnešní době příliš nákladné, avšak samotná pořizovací cena nástrojů je poměrně vysoká a tudíž důležitost jejich ochrany a prodloužení jejich životnosti nabývá na důležitosti. 

bodov koroze

Obrázek ilustruje korozi v důsledku špatné dekontaminace.

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: