Majetek - Objednávky zboží

Modul Objedávky zboží spravuje proces elektronického objednávání skladovaných produktů v rámci podniku. Mezi přínosy toho modulu patří například možnost nastavení limitů čerpání nákladového střediska na různá časová období a pro různé skupiny produktů včetně možnosti sledování naplnění limitů, generování upozornění na blížící se naplnění limitu či definování akce při překročení limitu.

Značné usnadnění přináší modul uživatelům vytvářejícím objednávky díky automatickému rozpadu objednávek dle položek. Při objednávání je tedy možné zahrnout do jedné objednávky položky více skladů, smíšená objednávka se při odeslání automaticky rozloží na objednávky pro jednotlivé sklady.

 • Základní funkcionalita modulu:
  • Výběr produktů objednávky z produktového katalogu, sejmutím čárového kódu či generováním z odběrů
  • Pozitivní listy, přehledy adherence k pozitivnímu listu
  • Dvoustupňový schvalovací proces
  • Možnost objednávat produkty na zaměstnance
  • Průběžné sledování stavu objednávky
  • Podpora mobilních bezdrátových zařízení PDA s integrovanou čtečkou čárových kódů, pomocí kterých lze vytvořit a odeslat žádanku odkudkoli z pracoviště
  • Automatické sledování každé akce – je jednoznačně dohledatelné kdo, kdy a co se žádankou provedl
  • Spolupráce s reportingově-analytickým modulem Expert

DoctIS

Background Image

Header Color

:

Content Color

: