Mezi nové uživatele informačního systému DoctIS se zařadili pracovníci Oblastní nemocnice Kolín a.s., která v září nasadila do provozu modul Operační sály.

Tato nemocnice Středočeského kraje disponuje osmi operačními sály, na kterých ročně provede okolo 7 000 operací. Modul Operační sály mimo jiné pomáhá nemocnici sledovat náklady na jednotlivé provedené operace, čímž dává podklady pro jejich analýzu a optimalizaci.

Kromě Operačních sálů se nemocnice rozhodla i pro investici do modulů Centrální sterilizace a Konsignační sklady, tato kombinace jí přináší synergický efekt v podobě automatické tvorby objednávek sterilizace a hlášenek pro konsignační sklady nemocnice.

Background Image

Header Color

:

Content Color

: