eFirma

Základní myšlenkou informačního systému eFirma je vybudovat provázaný systém splňující vysoké nároky na sledování všech informačních toků v podniku a to zejména z pohledu materiálových toků, které představují významnou část finančních nákladů. Dále je systém zaměřen na sledování hospodaření s personálními zdroji. Informační systém eFirma je postaven kolem třech centrálních modulů, které poskytují základ ostatním modulům zaměřeným na jednotlivé oblasti fungování podniku/nemocnice. K těmto centrálním modulům patří:

 • Centrální registr adres
  • Pacienti
  • Zaměstnanci
  • Dodavatelé a odběratelé
  • Pojišťovny
  • Struktura nemocnice v členění na kliniky, střediska, oddělení, místnosti
 • Centrální katalog produktů
  • Léky dle číselníků ZP
  • Materiálový sortiment
  • Vnitropodnikové služby (praní prádla, údržba a jiné činnosti)
  • Suroviny (kuchyňský provoz)
 • Centrální správa přístupových práv
  • Členění dle klinik,středisek a oddělení
  • Dle modulů
  • Dle typů produktů z katalogu produktů

Čím se eFirma liší od konkurence

 • Práce s programem přes Internet Explorer bez nutnosti instalací na klientských stanicích
 • Systém čárových a RFID kódů
 • Systém optimalizovaný pro fungování na PDA a MCA
 • Možnost vedení několika nemocnic v jednom informačním systému nad společnými centrálními registry
 • Automatické generování podkladů pro účetnictví
 • Detailní možnosti analýzy materiálových toků až na úroveň pacienta (možnost vedení nákladového pacientského účtu)
 • Detailní sledování využívání přístrojů a to včetně zákonné povinnosti evidování použití přístrojů ve vazbě na pacienta

Jaké oblasti eFirma pokrývá

 • Majetek: skladová evidence, konsignační sklady, evidence investičního majetku, objednávky zboží, objednávky vnitropodnikových služeb, přístrojová evidence, prádelna
 • Lidské zdroje: docházkový systém, plánování směn, přístupový systém, stravování zaměstnanců, vnitropodniková školení a vzdělávání zaměstnanců
 • Podnikové procesy: spisová služba, reportingový nástroj Expert, prezentační systém, firemní SMS komunikace, podnikový telefonní seznam, evidence přístupových práv, vnitřní navigace

Background Image

Header Color

:

Content Color

: