O společnosti SoPHIS a.s.

About-us

 

 

Společnost SoPHIS a.s. byla založena v roce 2002. Již od vzniku společnosti představoval vývoj a prodej podnikových informačních systémů hlavní zaměření. V prvních letech své existence se společnost zaměřovala na zákazníky v oblasti zdravotnictví. Byla provedena řada implementací významným klientům jako jsou např. brněnská fakultní nemocnice U svaté Anny, pražská nemocnice IKEM, Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi a nemocnice Vítkovice. V současnosti již nabízíme komplexní informační systém eFirma, který je použitelný bez ohledu na obor podnikání, a dále sytém DoctIS s moduly úzce zaměřenými na zdravotnictví. 
Nabídka SoPHIS aktuálně zahrnuje více než 40 modulů a submodulů z oblasti majetku firmy, lidských zdrojů, podnikových procesů a zdravotnictví.
Společnost se nadále intenzivně zabývá rozvojem nabízeného softwarového řešení, zdokonulujeme funkcionalitu existujících modulů, rozšiřujeme jejich použitelnost a v menší míře vyvijíme i moduly zcela nové.


Dále se zabýváme zakázkovým vývojem internetových a intranetových aplikací podle individuálních požadavků zákazníka.


Na konci roku 2015 byla uzavřena dohoda o spolupráci s firmou B Braun Medical s.r.o. zaměřená primárně na prodej speciální modulů Operační sály a Centrální sterilizace informačního systému DoctIS. 

Na prodeji našich produktů se podíli i naši další partneři, např. firmy C System, ICZ, Pragoperun, Telekomunikace MB a další.


V roce 2016 byly naší společnosti uděleny dotace z fondů EU v rámci programu podpory podnikání a inovací (OPPIK) k urychlení dalšího rozvoje. Cílem projektu “Rozvoj IS DoctIS” byl rozvoj informačního systému DoctIS spočívající ve vývoji nových funkcionalit modulů určených pro správu oddělení nemocničních zařízení především pro operační sály a centrální sterilizaci.


Společnost SoPHIS a.s. od roku 2017 realizuje projekt "Nová generace systému DoctIS společnosti SoPHIS a.s.", jehož předmětem je významná generační inovace informačního systému pro nemocnice. V rámci projektu bude proveden rozsáhlý funkční rozvoj s podrobnou integrací vysoce moderní technologie "datamatrix" a vývoj nových modul. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie (OPPIK).


V roce 2020 společnost SoPHIS a.s. zahájila realizaci výzkumného a vývojového projektu "Správa a obsluha přístrojů ve zdravotnictví v podmínkách průmyslu 4.0". Projekt je podporován dotací z fondů EU v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Věříme, že projekt bude významným přínosem pro naše zákazníky.

 

Společnost SoPHIS a.s. zahájila v roce 2021 realizaci projektu "Chytrá Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav", jehož předmětem je výzkum a vývoj informačního systému pro nemocniční zařízení. Projekt je podporován dotací z fondů EU v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Projekt má potenciál významně posunout kvalitu péče poskytované pacientům.

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: