V září 2021 rozšiřuje společnost SoPHIS a.s. své aktivity v oblasti stravování převzetím dosud konkurenčního stravovacího systému MISOcz.

Stravovací systém MISOcz (Jídelna) využívá v ČR velké množství základních a mateřských škol, domů seniorů i dalších zákazníků.

SoPHIS přebírá stravovací systém MISOcz včetně zákaznického kmenu. Od 1.9.2021 poskytuje zákazníkům servis tak, aby mohli systém nadále provozovat k plné spokojenosti.
Podpora k programu Jídelna je dostupná

  • na emailu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • na tel. 702 154 954
  • během září 2021 bude pro zákazníky zřízen účet na helpdesku a následně bude provedena distribuce přístupových údajů do helpdesku.

Stránky www.misocz.cz zůstávají v provozu a obsahují podrobné informace o systému pro potenciální zájemce i novinky pro uživatele systému.

Společnost SoPHIS a.s. přebírá sevis i vývoj IS MISOcz. SoPHIS a.s. plánuje systém dále rozvíjet, protože je cílen na jiný segment než stravovací systém DoctIS, který SoPHIS vyvinul a provozuje. Stravovací systém DoctIS je robustnější, zvládá obsloužit velké počty strávníků v těch nejkomplikovanějších provozech jako jsou nemocniční zařízení.
Jídelna je systém jednodušší, který je cenově dostupnější a pro mnoho provozů tou nejlepší volbou v ČR.

 

Stručné informace o systému Jídelna:
Základem stravovacího systému MISOcz je programový balík Jídelna. Program Jídelna pro Windows obsahuje skladovou evidenci s možností sledování kalkulací nákladů, vyhodnocení spotřebního koše, evidenci přijatých i vydaných faktur, jídelníček, normování jídel, vyhodnocení alergenů, evidenci strávníků s možností přihlašování jídel a sledování plateb jak pro jednotlivé i hromadné strávníky, platební deník, mnoho různých tiskových výstupů. Volitelným modulem je internetové objednávání stravy.
Program je určen pro neplátce i plátce DPH.
Software pracuje pod operačními systémy Windows XP, 2000, Vista, Windows 7, Windows 8 a Windows 10.

 

Jidelna Objednávání

 

MISOcz obsahuje i jiné moduly než stravovací systém, jako např. řešení pro elektronické provádění inventur. I tyto moduly přebírá SoPHIS a.s.

Tým SoPHIS a.s. bude poskytovat zákazníkům komplexní podporu při provozování a věříme, že budete s našimi službami spokojeni.

Background Image

Header Color

:

Content Color

: