Zákazníci vyžadují stále větší a přesnější přehled nad tokem materiálů, vyváří se tak snaha propojit dokumenty (zejména faktury) ze spisové služby k obchodním případům ke skladové evidenci. V ideálním případě by měl mít manažer přehledně k dispozici veškeré dokumenty (smlouvy, objednávky, dodací listy, předávací protokoly, cenové nabídky, příjemky, výdejky atd.) týkající se dané firmy.

Systém DoctIS toho spojení a přehlednou archivaci dokumentů umožňuje. Faktury za využití OCR navíc páruje automaticky a umožňuje jejich snadné prohledávání.

Na různých úrovních implementujeme schvalování a kontrolu nákupního procesu: žádanka z oddělení, objednávka od dodavatele, potvrzení korektního dodacího listu, kontrola cen na faktuře oproti objednávce a rámcové smlouvě, odsouhlasení faktury.

Samozřejmostí je automatické odeslání anonymizovaných objednávek nad 50.000Kč bez DPH do Registru smluv bez nutnosti dalšího zásahu uživatele.

 

dokumentace 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: