Za podpory dotačního programu Evropské unie, který jsme zahájili v srpnu 2015, dochází k výraznému zdokonalení modulů Centrální sterilizace a Operační sály. Tyto úpravy jsou nyní postupně zpřístupňovány zákazníkům.

Mezi zajímavé úpravy patří například dekontaminace nástrojů. V praxi se nejen z organizačních důvodů stává, že nástroje jsou v dekontaminačním roztoku déle, než je stanovená doba expozice, čímž je nástroji výrazně zkrácena jeho životnost. Systém DoctIS umožňuje zaznamenání začátku a konce doby dekontaminace nástroje, čímž je možné vytipovat problémová místa v nemocnici a zajistit jejich nápravu.  Mezi první příznaky špatného procesu dekontaminace patří odlišná životnost nástrojů na různých odděleních. Proces kontroly dekontaminace není v České republice povinný, avšak je vysoce doporučovaný.

Při předcházení poškození nástrojů při dekontaminačním procesu se taktéž uplatňuje evidence nástrojů, které je dosaženo označením každého nástroje pomocí Datamatrix kódu. Označení kódy Datamatrix již není v dnešní době příliš nákladné, avšak samotná pořizovací cena nástrojů je poměrně vysoká a tudíž důležitost jejich ochrany a prodloužení jejich životnosti nabývá na důležitosti. 

bodov koroze

Obrázek ilustruje korozi v důsledku špatné dekontaminace.

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: