Na konci dubna byla uzavřena smlouva na dodávku skladového systému a modulů pro objednávky léků i ostatního zdravotnického či nezdravotnického materiálu s Kroměřížskou nemocnicí a.s.

Objednávkové moduly umožňují oddělením objednávat léky a další materiál z nemocničních skladů. Vytvoření objednávky usnadňuje zejména možnost vybírání objednávaných položek ze seznamu produktů vygenerovaného z předchozích odběrů za zvolené období. Nepříliš často objednávané položky je dále možné zadat načtením čárového kódu nebo vyhledáním v katalogu. Objednávkové systémy umožňují pracovníkům vytvoření objednávky s položkami z více skladů s automatickým rozpadem, dále nastavení limitů čerpání pro různá časová období, víceúrovňové schvalování objednávek, průběžné sledování stavu objednávky nebo, v případě objednávek léků, kontrolu objednávek vázaných antibiotik v ATB centru a vedení pozitivních listů.

Skladová evidence mimo standardních skladových funkcí jako jsou příjem a výdej materiálu, převod mezi sklady nebo inventura, umožňuje i vytváření dodavatelských objednávek včetně potvrzení převzetí objednávky dodavatelem přes internet.

Background Image

Header Color

:

Content Color

: