Podnikové procesy - Evidence IT

Modul Evidence IT je zaměřen na podporu IT oddělení organizace. V prvé řadě shromažďuje informace podstatné pro zaměstnance IT při správě sítě, software
i hardware.

Důležitou oblastí je evidence práv. Modul umožňuje vytvářet žádanky o přidělení práv jednotlivým zaměstnancům. Práva pro systémy DoctIS a eFirma pak může administrátor nastavit stiskem pouhého jednoho tlačítka. Modul rovněž umožňuje administrátorovi dle potřeby editovat seznam práv uživatelů v dalších využívaných informačních systémech.

Propojení s majetkem firmy umožňuje tento rozšířený profil (HW a SW konfigurace, IP adresa apod.) přiřadit konkrétnímu kusu majetku a konkrétnímu zaměstnanci.

Modul Evidence IT dále navazuje na evidenci zakázek (Objednávky služeb), která umožňuje evidovat, vyúčtovat a analyzovat servis prováděný IT oddělením.

Background Image

Header Color

:

Content Color

: